Sunday, 12 November 2017

Белият приказен град...

Белият приказен град
искам отново да зърна.
Белият приказен град
лято със спомени върна.

В белия приказен град
блеснали каменни къщи.
Из белия приказен град
скитат мечтите ми същи.

Белият приказен град
сенки отминали спира.
Мрачен е родният град, 
с белите нощи умира.

Карина: Димитър Чолаков


No comments: