Friday, 29 September 2017

Бащите никога не плачат

Бащите никога не плачат

На татко

Бащите никога не плачат
дори и в раната да капе сол.
Бащите само смело крачат,
дори и  с дявола да са в двубой.
Бащите са скалата за морето,
където то се крие при прибой.
С ръка рисуват къща в небето
и викат вятъра да бъде твой.
Една сълза видях – едничка
веднъж да свети в твоето око.
Дъхът ти сгушен като птичка,
догаряше във сухото сено...
И блъсна те от небосвода,
животът жалък и проклет...
Поискал с кръв душата твоя,
на нож към теб за твоя ред!
Сълзата блесна като капка жива,
избликнала от твоето сърце.
Сълзата на бащите не изстива,
тя носи сила за живот с лице!
No comments: