Friday, 9 June 2017

Като по вода

Като по вода!

Днес вали! Ръми в мен спокойствие.
Надеждата - чадър над мен с мечти.
И знам - земята мека носи плодородие,
а отчаянието - отронени от хляб трохи.

Вали, но знам, че в слънце ще те бъде.
Вали, но чувствам твоята любов над нас.
Обичаме се, силни сме! Дано пребъде...
Едно петле изпя за теб в утринния час.


No comments: