Sunday, 4 June 2017

Пространства

Пространства

Това са нашите пространства
разтегнати от думи неразбрани,
сковани от замлъкнало мълчание,
висящи над стъпки проиграни.

Хоризонти - отдавна ослепели
от ежедневно безразличие...
И пътища - отдавна оглушели
от скитащо пред нас двуличие...

Това са нашите пространства,
в които всички ние се търсим.
Увиснали студени странства
на души - бродещи до късно...

Картина: Рафаел Олбински


No comments: