Wednesday, 21 June 2017

Момичето с цигулката

Момичето с цигулката

Момичето с цигулката вървеше
по острие от лед с босите крака.
От стъпките му вятърът кънтеше
в тунела на безсмислената суета.
В косите му капчуците притихват,
повлекли сълзи в своята самота.
В очите му безброй тъги затихват
на проиграни стъпки в грехота...
А то катери и катери небесата,
сред облаците път зелен откри,
пръстите без кръв: от чудесата
...мелодия дръзка цигулката изви!
- Момиче, музо, ти къде отиваш?
Да не си на Достоевски красота?
От земното притегляна се скриваш
оставила дребнавите му за храна.

Картина: Миглена Кирилова


No comments: