Sunday, 7 May 2017

Непоносимост

Непоносимост...

на хората затворени в Реанимация

Нима е възможно така да живееш
затворен зад тези болнИчни стени?
Нима е нормално от болка да стенеш
и град от страдание над теб да вали?

Това е мъчение - кому ли е нужно?
Болест разяжда животът свещен.
Мъчение. Страдание.
                   Търпение послушно.
Молитва нашепваш...
                         ...отчаян, сломен...


No comments: