Tuesday, 16 May 2017

Дъгата...

Дъгата...

Дъгата се оплита в дните ми,
рисува в светли тонове искри.
Дъгата броди над мечтите ми,
запалва слънце в моите очи...
В ореол обримчени надежди
изгряват в светлите й цветове.
И развенчани тъмни прежди
заплитат разридани светове.
С дъгата спускам се по мост -
към мен тръгни да се катерим.
В смях и дъжд бъди мой гост,
мой блян в цвят 
                     ...да се намерим.

No comments: