Wednesday, 10 May 2017

Уловени мигове

Уловени мигове


Времето се понася като птица,
свила гнездо в хронометъра.
Дърветата години са в горица,
секундите ответи са от вятъра.

Парче небе на всеки отредено,
неравен старт в черупка от яйце.
Внушение за сила подредено
в ценности...  и бягащо сърце.

Посягам с мрежа към минутите.
В гръб ме грее твоята топлина.
Унася ме летенето на пеперудите,
прегръщам всяко кътче от света...


No comments: