Saturday, 8 April 2017

Дъждовна мозайка

Дъждовна мозайка

Дъждът на пътя своите сълзи изтръска,
слънцето превърна в стъкло всяка пръска.
Светът се подреди в мозайка. И се огледа.
И започна да води с дете научна беседа...
Лице тайно в отражение водно му показа.
"Бялото е черно, а черното е бяло", разказа.
"Затова истината е шарена и несъвършена.
... доброто и злото водят борба възвишена".
Детето се в таз игра многоцветна захласна.
И огледало оформи от всяка капка прекрасна.
Така дори и на слънцето друг образ намери -
към слънчево зайче ръчичка детска разпери...


No comments: