Tuesday, 4 April 2017

Един акварелен спомен

Един акварелен спомен

Превръщам спомена за теб в капка дъжд
и го разливам в син акварел по стъклото.
Дълбая фрески от нежност в златната ръж
и запечатвам с дъх светлини в окото
на моето сърце...  Окичен в дървена рамка
се кипри мигът споделен в празнични дрехи.
Оркестър от двеста щурчета на шарена сянка
засвирва романси феерични и шлагери летни.
Загръщам пейзажа на спомена мой
           в хартията пъстра на чувствата меки.
И кучета предани пристигат с вой
           и пазят с вярност магията лека.
Ликът ти откривам в съзвездие,
           денят нов засипва те с блясък.
По-силна от вятър,
            по-волна от навей,
                     аз те браня в пустинния пясък...


No comments: