Friday, 24 March 2017

Диагноза


Диагноза

Там нейде в кръчмата от младостта
приспахме страстите любовни.
И с медицински диагноза "без
допамин*" класирахме се "годни".
А после се застягахме за път –
утъпкан, но от локви кал ръждясал.
Завлачихме хомот от плът и кръв,
в тор от пръст и троскоти обрасъл.
Предъвквани от дните злобни 
палта дебелокожи ний заметнахме.
Прицелени в мишени от стъкло,
и с маска за защита  слепнахме.
Така със подновени кожи и лица
се борим за последната стограмка,
наточила любов от младостта
в кръчмата, изпаднала в дрямка.

Допаминът е химично производно на аминокиселината тирозин, с което напоследък се обясняват "симптомите" на влюбванетоNo comments: