Saturday, 4 March 2017

Повторимо

Повторимост I

Чувствата в нас са миниатюрно 
изображение на природни стихии

Невидимо ранена, а боли –
в капка по тротоара се разнасям.
Безлично сива съм ти, а гори  –
във вулканична пепел се понасям.

Захвърлен спомен, а люти –
в потопи кални се размивам.
Градина с вяра – не цъфти,
с урагани черни се разливам

Дъга от сенки съм безцветна.
В мен трещи, кипи, гори, вали.
Душата – като стихия мощна,
като природа малка:  аз и ти...


No comments: