Tuesday, 7 February 2017

Отметки

Отметки

Бързаме, бързаме, живеем солено,
дните играят на сутрин и мрак...
Отмятаме задачи с мастило червено,
не виждаме отвън ни зелено, ни сняг.

От стрелките по-бясно препускаме,
отметки поставяме - поръки безчет.
А  децата са станали други... Изпускаме.
Души без отметки сме - печален отчет...


No comments: