Friday, 3 February 2017

През този ден

През този ден

Огърлица от огнени светулки
закичи с трескаво вълнение Тя...
Години дълги трепетно очаква
тоз слънчев лъч през пролетта.

А Той преброди сенките на времето.
По-ярко свети от  плеядата.звезди.
Без страх засенчи залезите вечни,
за да запали пламък в Нейните очи...

Обгърна я със Своето вълшебство,
изписа с четка по челото радостта.
Накара я да се усмихне нежно.
Поне за ден...
       До падането на нощта.No comments: