Saturday, 14 January 2017

Обреченост II

Обреченост  II

Болезнено е бъдещето
от мечти. И плаши...
Страхът от него се
впива във съзнанието.
И кошмарите са чести
гостенки през нощите.
Защото са чудовища
мечтите ни понякога.
А тежко е да се живее
с мъката по този блян.
И пусто е, че няма да се
сбъдне. Но по-опасно
е, ако във живота сив
го пуснем да проникне,
като зараза тежка и без лек.
Но силни нека да останем.
Защо мечтите болни не убием.
И да забравим един за друг...

No comments: