Saturday, 14 January 2017

Черен път

Черен път

По своя път си тръгваш ти.
По своя път си тръгвам аз.
Отивай си! Не ме боли!
Забравих вече сладкия екстаз
oт шепота на думите ти мили
и очите ти със светлини игриви.

Отивай си! Не ме боли!
Аз знам, не мога да те върна.
Под лед сърцето си ти скри.
В пепел любовта ни ти превърна.
С черна пръст мечтите ни зарови.
И тръгна сам по своя път!


No comments: