Wednesday, 25 January 2017

Къщата на моите мечти

Къщата на моите мечти

Къщата на моите мечти - песни и смях.
Минало старо... Глуха, притихнала.
Мишки играят със прилепи.
Беззъба стряхата заспала в
безразличието каменно.

Къщата на моите мечти - светла и китна.
Дни захвърлени... Бурени остри.
Бодливи огради са сплели ръце.
Няма го слънцето. Лампа
провиснала тлее в небето.

Къщата на моите мечти отключваме
за-едно. Филмова лента от старите дни.
ЗА е изгубено. ЕДНО е останало.
Снимка линее бавно в праха.
Ключът се смее с крива уста.


No comments: