Monday, 9 January 2017

Цветни мостове

Цветни мостове


От слънцето се появява
лъчът наречен мой живот.
Кристален блясък съживява
мечта, удавена в кален ров.

През облаците преминава
лъчът наречен мой живот.
В сълзи и киша се стопява
доверие, обявено за порок.

Дъждът и слънцето в дъга 
превръщат
лъчът наречен мой живот.
По моста цветен тихо 
преминавам,
повярвала в красивия му ход.No comments: